България в западноевропейската картография (XIII–XV век)
Изложба „България в западноевропейската картография (XIII–XV век)“
5 октомври – 31 октомври 2015 г.
Централно фоайе на Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Куратор: д-р Кирил Ненов