Можете да ни подкрепите чрез дарение на нашата сметка

 

Фондация „Българско историческо наследство“

Първа инвестиционна банка

ΙΒΑΝ: BG77FINV915010BGN0LNWJ

BIC/SWIFT: FINVBGSF