Асоциация на византинистите и медиевистите в България

Исторически факултет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Институт за исторически изследвания – БАН

Институт за балканистика с център по тракология – БАН

Национален археологически институт с музей – БАН

Национален дарителски фонд „13 века България“

Националният историко-археологически резерват и музей „Велики Преслав“

Община Пловдив

Регионален археологически музей – Пловдив

Философско-исторически факултет – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“