Д-р Кирил Ненов със своя учител акад. Васил ГюзелевФондация „Българско историческо наследство“
е учредена през 2006 г. в Пловдив като юридическо лице за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с не-стопанска цел. Фондацията е регистрирана в Централния регистър към Министерството на правосъдието. Председател на Фондацията е историкът д-р Кирил Ненов (Институт за исторически изследвания – БАН). От 2007 до 2017 г. под логото на Фондацията са издадени 35 книги в областта на средновековната история на авторитетни български и чужди учени. През 2015 г. Фондацията представя изложбата „България в западноевропейската картография (XIII–XV век)“ с куратор д-р Кирил Ненов в Централното фоайе на Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. През 2017 г. Фондацията реализира документалната поредица „Симеон – великият между царете“, излъчена по ТВ канал „Дестинация България“ от 3 март до 12 май 2017 г. и предоставена за свободно гледане в „YouTube“ за образователни нужди. През ноември 2017 г. проектът Пловдивски средновековен фестивал „Животът в Пловдив през Средновековието“ на Фондацията беше одобрен и класиран по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и включен в Календара на културните събития на Община Пловдив за 2018 г. Фестивалът ще се проведе на 23 и 24 юни 2018 г. в парк „Младежки хълм“ (гр. Пловдив) и ще представи пред жителите и гостите на града уикенд, потопен в средновековна атмосфера, през който те ще имат възможност да научат нови и любопитни подробности за живота в Пловдив и на Балканите през периода ΧΙΙΙ–ΧV век.

Дейността на Фондацията е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти. Фондацията осъществява проектите си чрез набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от отделни граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и фондове и чрез привличането на партньори. За осъществяване на дейностите по отделните проекти Фондацията създава съответните временни работни групи от специалисти и консултанти, стажанти и доброволци. Фондацията периодично обявява кампании за специализирани позиции на стажанти и доброволци по настоящите и предстоящи проекти. Извън кампаниите целогодишно се приемат стажанти и доброволци за изследователски и оперативни дейности. Всички, преминали периода на стаж и доброволни дейности, получават официални сертификати и документи.