Иван Божилов
ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
ТОМ II. ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ
Пловдив 2017, 620 с.
Корица: мека
Във втория том на изследването е разгледан християнският период от историята на средновековна България – от втората половина на ІХ в. до първите десетилетия на петнадесетото столетие. В отделни раздели са проследени събитията от Покръстването до залеза на Първото българско царство, периодът на византийското владичество, епохата на първите Асеневци, драматичните сто години след смъртта на Иван ІІ Асен и пропадането на средновековното българско царство, започнало през втората половина на четиринадесетото столетие.