Илия Илиев

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ЖИВОТ И ДЕЛО

(Средновековна библиотека 4)

Пловдив 2010, VI+262 с., 36 ил.

Корица: мека

Резюме: Настоящото монографично изследване има за цел по-пълно и по-релефно да очертае образа на българския първоучител Климент Охридски и да направи по-точна преценка на неговите разностранни заслуги към българската култура през Средните векове. Книгата притежава класическата триделна структура. В първа глава са анализирани изворите, послужили за основа на изследването, както и досегашните постижения на българските и чуждестранните учени по темата. Втората глава представлява най-пълният биографичен очерк за живота и делото на свети Климент – от неговото рождение до края на дните му през далечната 916 г. В третата глава са анализирани творческите постижения и книжовното наследство на великия просветител в различните жанрове на старобългарската литература, в повечето от които той се оказва първопроходник. В приложенията са публикувани пълни преводи на двата фундаментални писмени извора за живота и делото на Климент Охридски – неговото пространно житие, дело на охридския архиепископ от ХІ в. Теофилакт Български, и краткото животоописание на светеца, написано през тринадесетото столетие от друг мастит представител на охридската архиепископска катедра – Димитър Хоматиан.