Борис Симеонов

ПРАБЪЛГАРСКА ОНОМАСТИКА

Пловдив 2008, XIV+262 с., 5 ил.

Корица: мека

Резюме: Настоящата монография, непубликувана досега, е първото цялостно изследване върху прабългарските имена. В нея са разгледани произходът, структурата и значението на народностното име българи, както и въпросът за етническата принадлежност на самите прабългари. Въз основа на ранни китайски и византийски източници авторът стига до извода, че прабългарите неправилно са смятани за тюрки. Дават се обосновани етимологии на етничните имена авари, хазари, барсили и др. За всички родови названия, известни от Именника на българските ханове и от надписи от Североизточна България като Дуло, Ерми, Укил, Кубиар и др., се посочват нови тълкувания. Проф. Симеонов дава мотивирани обяснения на ханските и други лични имена, сред които Аспарух, Крум, Борис и Чавдар. В изследването са включени десет географски имена с вероятен прабългарски произход.