Иван Божилов
ИСТОРИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ
ТОМ I. ВАРВАРСКА БЪЛГАРИЯ
Пловдив 2017, 440 с.
Корица: мека
Първият том на изследването е посветен на езическия период от съществуването на средновековна България. В пространното философско-историческо въведение са разгледани основни теоретични проблеми на българската средновековна история. Отделен раздел се занимава с Византия и съседните на империята варварски народи. Българската проблематика е разгледана в четири глави, посветени на ранната българска история, времето на Аспарух, кризата през VІІІ в. и завоеванията на първите владетели от т.нар. Крумова династия, управлявали България до средата на деветото столетие.