Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева (съст.)
РУСИЯ, АТОН И РИЛСКИЯТ МАНАСТИР (XI – НАЧАЛОТО НА ХХ В.). СБОРНИК ДОКУМЕНТИ
Пловдив 2016, XVI+259 с.
Корица: мека
В настоящата книга е представена една богата колекция от български и чуждестранни писмени свидетелства за духовните, политическите и културните връзки на Русия и руското общество с Атон и Рилския манастир от XI до началото на ХХ в. Сборникът е предназначен както за изследователи и студенти, така и за по-широка читателска публика.