Снежана Ракова и Пенка Данова
БЕНЕДЕТО РАМБЕРТИ И ДАНИЕЛО ЛУДОВИЗИ:
ДВАМА ВЕНЕЦИАНСКИ ПРАТЕНИЦИ В КОНСТАНТИНОПОЛ ПРЕЗ 1534 ГОДИНА
ISBN13: 978–954–8536–19–6
Пловдив 2016, VIII, 329 стр.
Корица: мека
Резюме: През януари 1534 г. от Венеция за Константинопол отплава извънредно пратеничество. То е натоварено с деликатна дипломатическа задача, от чието решаване зависи съхраняването на мира между Османската империя и Венецианската република. С тази мисия са свързани текстовете, които Снежана Ракова и Пенка Данова представят на българската публика. Книгата съдържа в оригинал и в превод „Три книги по турските неща“ на Бенедето Рамберти и заключителния доклад (релация) на братовчед му Даниело Лудовизи от мисията при Сюлейман Великолепни. Към тях е добавен и „Трактат за службите при двора на султана“, написан от османския велможа Юнус бей. Авторките са извървели дългия път от разчитането на ръкописите и сравняването им с преписи и печатни издания, за да разкрият – в този конкретен случай – механизмите на създаване на венецианските дипломатически документи. В студиите към тях читателят ще открие сведения за житейския път на двамата венецианци, както и за политическия и духовния климат, в който се осъществява пътуването им от Венеция до Константинопол.