Ангел Николов
МЕЖДУ РИМ И КОНСТАНТИНОПОЛ: 
ИЗ АНТИКАТОЛИЧЕСКАТА ЛИТЕРАТУРА В БЪЛГАРИЯ И СЛАВЯНСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН СВЯТ (XI–XVII В.)
ISBN13: 978–954–8536–20–2
София 2016, VIII, 353 стр.
Корица: мека
Резюме: Монографията „Между Рим и Константинопол: Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI–XVII в.)“ има за цел да да разкрие през призмата на средновековната славянска „антилатинска“ литература значимото място на България в конфесионалното противопоставяне между православния Изток и католическия Запад през столетията след Великата схизма от 1054 г. Редица от анализираните и публикувани полемични текстове се издават за пръв път въз основа на преписи от XIV–XVII в. в ръкописи от книгохранилища в България, Сърбия, Атон, Румъния, Русия и Полша.