Васил Гюзелев
„БЯХ В ТРИ СТРАНИ, КОИТО И ТРИТЕ СЕ КАЗВАТ БЪЛГАРИЯ“. ГЕОГРАФСКО-ПЪТЕПИСНИ СЪЧИНЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ОТ XV ВЕК
ISBN13: 978–954–8536–11–0
Пловдив 2014, viii, 297 стр.
Корица: мека
Резюме: Настоящата антология включва преводи на общо 47 съчинения (пътеписи и дневници, географски описания, итинерари, портулани, трактати, слова, повести и различни други); те съдържат в себе си пространни или кратки сведения за българските земи и обитаващото ги население през XV век. Написани са от различни по етническа, верска и държавна принадлежност автори (българи, италианци, испанци, византийци, араби, французи, руснаци, унгарци, немци, сърби и др.). Тяхното предназначение е да представят състоянието на българските земи и положението на българите през това столетие, а също така и да допълнят и обогатят сведенията на документите и историческите съчинения за този твърде важен период от българското минало.