Васил Гюзелев
CERA ZAGORA
Пловдив 2011, IX+83 с., 4 ил. 
Корица: мека
Резюме: Настоящето изследване е посветено на един български артикул, който през Средновековието имал твърде широка известност и бил високо ценен по пазарите на Европа, Азия и Африка – „загорският восък“, т.е. восъкът, произвеждан в България. Анализирани са сведенията за него в писмените извори през периода XIV–началото на XVI в. Направен е опит да бъде проследено движението на неговите цени в Генуа, Венеция, Флоренция, Дамаск и Константинопол. Систематизирани и подредени са в хронологическа таблица различните форми на наименованието му, регистрирани в изворите.
В приложението към изследването са публикувани документи, извлечени предимно от архива „Датини“ в Прато (Италия): товарителници на кораби, пристигащи със стоки от Романия (Кафа, Тана, Константинопол, Негропонте, Модон, Корон и Корфу), и ценоразписи на стоки от различни пазари (Авиньон, Александрия, Венеция, Генуа и Дамаск). Целта на тази публикация е, от една страна, да се покаже мястото на восъка сред товарите, изнасяни за Италия и Западна Европа, а от друга – документиране на стойността и търсенето на „загорския восък“ по пазарите.