Веселин Бешевлиев

ПЪРВОБЪЛГАРИТЕ. ИСТОРИЯ, БИТ И КУЛТУРА

(Средновековна библиотека 2)

Пловдив 2008, XX+505 с., 245 ил., 6 карти, 2 табл.,

Корица: мека

Резюме: Настоящата книга е обобщение на дългогодишните изследвания върху първобългарския период. В нея се проследява политическата история на първобългарите от IV до средата на IX в. Разглеждат се първобългарските езикови остатъци, надписи с рунически знаци, обществена структура и държавното устройство, религия и обичаи, строителство и др.