Vasilka Tăpkova-Zaimova
BYZANCE, LA BULGARIE, LES BALKANS 
Plovdiv 2010, XVI+704 p.
Корица: мека
Резюме: В настоящия сборник с избрани съчинения на проф. Василка Тъпкова-Заимова са включени 72 статии на чужди езици (френски, немски, руски), подредени тематично в 7 дяла, от периода 1979–2009 г. Книгата е един вид продължение на издадения през 1979 г. труд „Byzance et les Balkans à partir du VIe siècle” от „Variorum Reprints”.