Иван Билярски

ФИСКАЛНА СИСТЕМА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Пловдив 2010, XII+247 с.

Корица: мека

Резюме: Книгата представлява цялостно изследване върху фискалната система на средновековна България. Разгледани са данъците, таксите, правата и вземанията, необходими за издръжка на държавните дейности. Специално внимание е обърнато на ангариите и повинностите, свързани с осъществяването на различни обществени и политически функции. Представена е както столичната, така и провинциалната фискална и финансова администрация. Категориите население, имащи пряко отношение към облагането и организацията на производството, също са намерили място в изследването. Особено внимание е отредено и на регламентацията на търговията в България, отразена в международните актове, засягащи статута на чуждестранните лица, тяхната собственост, както и митническото облагане на търговския обмен. Важна част от изследването е приложеният словник на фискалноправната лексика.