Васил Гюзелев
КАВХАНИТЕ И ИЧИРГУ БОИЛИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ХАНСТВО-ЦАРСТВО (VII–XI В.)
(Средновековна библиотека 1)
Пловдив 2007, VIII+243 с., 17 ил., 8 табл.,
Корица: мека

Резюме: В книгата се разглежда системата от държавно-административни и военни институции, която е била специфична за ранносредновековна България и няма паралели в другите европейски държави. Като най-приближени помощници и съветници на владетеля, най-изтъкнати военни предводители и лица, натоварени с изпълнението на важни дипломатически пратеничества, кавханът и ичиргу боилата са били основни фактори в централното управление. Тяхната дейност до голяма степен е определяла насоките на вътрешната и външната политика на Българското ханство-царство (VII–XI в.).